tirsdag 29. januar 2008

Draumen hennar Dronning RagnhildDette nydelige teppe fikk vi av min mor for noen år siden. Ett nydelig motiv fra Snorre s HeimskringlaSnorre fortel i Heimskringla, i soga om Halvdan Svarte, om Ragnhild sin draum før Harald vart fødd:

«Dronning Ragnhild drøymde store draumar; det var ei klok kvinne. Ein av draumane hennar var det, at ho stod i hagen sin og tok ein torn or serken sin, og medan ho heldt i den, voks tornen slik, at de vart ein stor tein, so den eine enden naadde ned i bakken og røtte seg med det same, men den andre enden av treet nådde høgt upp i lufta. Deretter tykte ho treet var so stort, at ho knappast kunne sjå oppover det, og de var uhorveleg digert. Nedste luten av treet var raud som blod, men leggen oppetter var fager grøn, men greinene var snøkvite. De var mange store kvister på treet, somme lengre oppe, somme lenger nede. Greinene på treet var så store, at ho tykte dei breidde seg ut over heile Noreg og endå lenger..»

Draumen kan tolkast som eit varsel om sonen som skulle verta fødd. Den grøne stamma var eit teikn på eit blømande rike. Øvst var treet kvitt, noko som kunne tyda på at han ville verta gamal og kvithåra. Mange kvister og greiner på treet varsla om at han ville få mange avkom, som ville verta spreidd utover heile landet.

1 kommentar:

Living White sa...

SÅ MORRO å se denne:) Dette er det eneste jeg husker fra v.g.s men jeg kan den teksten KUN på gammelnorsk:)
Drotning ragnhild drøymi stora drøymir, hun var spok at viti, så var einar drøymar hennar at hun tottist vare stort i grasgardi....:) Komisk at den satt...(ser vi vekk fra at det ble feile bokstaver)

Ja herr Drammen er en flink fyr, han har hatt hjelp fra ett par venner så helt alene var han ei, men han har fått pluss i boka

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails